• Klient Goplana
  • Zakres
    • ATL
    • SPOT
  • Rok 2011

Weź to na słodko!

Rozpoczęliśmy repozycjonowanie Goplany - jednej z najstarszych marek słodyczy w Polsce…